تعرفه تماس

تعرفه تماس سیم کارت بین المللی worldsim

 شماره انگلستان شماره آمریکا 
روزهای هفتهآخر هفتهروزهای هفتهآخر هفته
  انگلستان
United Kingdomرایگانرایگان0.250.25
منطقه یورو
Austria, Belgium (Belgacom)*, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guyana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion Island, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Swedenرایگانرایگان0.250.4
Liechtenstein0.750.7511
کشورهای اروپایی و منطقه CIS
Albania, Andorra, Armenia, Faeroe Islands, Georgia, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Russia (MTS, Vimpelcom, Baykalwestcom), Switzerland, Turkey, Ukraine (Astelit)رایگان0.150.250.4
Azerbaijan, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Greenland, San Marino, Serbia & Montenegro, Uzbekistan0.50.50.750.75
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia(Tele2), Tajikistan, Turks & Caicos Islands, Ukraine(MTS)1.51.51.751.75
آمریکا , کانادا و مکزیک
USA (T-Mobile)رایگان0.150.250.25
Canada, Mexicoرایگان0.150.250.25
خاورمیانه
Bahrain, Iran, Israel, Jordan, Kuwait (KTC), Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emiratesرایگان0.150.250.4
Iraq, Kuwait(Wataniya), Oman0.750.7511
آفریقا
Benin, Egypt(Etisalat, Vodafone), Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambiaرایگان0.150.250.4
Algeria, Cape Verde, Congo, Congo Dem Rep, Gambia, Guinea, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Sierra Leone0.50.50.750.75
Ethiopia, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Tunisia2.252.252.52.5
آسیا و استرالیا
Australia (Optus), Hong Kong (China Mobile, SmartOne), India (Reliance)*, Indonesia (Axis), Malaysia (Maxis), New zealand (Vodafone), Singapore (Starhub), South Korea, Sri lanka (Dialog)رایگان0.50.250.75
China (Unicom), Thailand (AIS)رایگان0.50.250.75
Japan(NTT Docomo), Vietnamرایگان0.50.250.75
Cambodia, China(unicom), India, Indonesia, Japan(Softbank), Macau, Malaysia, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Tonga0.750.7511
Abkhazia, Afghanistan, Bangladesh, China(China Mobile), Fiji, Maldives, Nepal, Taiwan, Thailand(DTAC,True Move)1.51.51.751.75
India, Japan(Softbank)30.153.250.4
آمریکای جنوبی
Brazil (TIM)رایگان0.30.150.35
Bermuda (M3 Wireless), British Virgin Islands (CCT), Chile, Costa Rica, Guyana, Trinidad & Tobagoرایگان0.150.250.4
Aruba, Barbados (Digicel), Bermuda(Digicel), Bonaire, Brazil(Claro, Vivo Brazil, Vivo MG), Curacao, Haiti, La Desirade, Les Saintes, Marie Galante, Mexico(Global Profile), St Kitts & Nevis (Digicel), St Lucia (Digicel), St Maarten, St Vincent & Grenadines (Digicel)0.750.7511
Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados(C&W), British Virgin Islands(C&W, Digicel), Cayman Islands, Colombia, Cuba**, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Montserrat, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, St Barthelemy, St Kitts & Nevis(C&W), St Lucia(C&W), St Vincent & Grenadines(C&W), Uruguay1.51.51.751.75

تماس بهانگلستانمنطقه یورودیگر کشورهای اروپا و CISآمریکا,کانادا و مکزیکخاور میانهآفریقاآسیا و استرالیاجنوب آمریکا
و کاراییب
تماس از ↓
انگلستان
United Kingdom0.20.250.550.250.40.60.350.4
  منطقه یورو
Austria, Belgium (Belgacom)*, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guyana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion Island, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden0.250.250.550.250.40.60.350.4
Liechtenstein1.151.151.311.151.351.11.15
دیگر کشورهای اروپا و CIS
Albania, Andorra, Armenia, Faeroe Islands, Georgia, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Russia (MTS, Vimpelcom, Baykalwestcom), Switzerland, Turkey, Ukraine (Astelit)0.60.60.750.450.60.80.550.6
Azerbaijan, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Greenland, San Marino, Serbia & Montenegro, Uzbekistan1.11.11.250.951.11.31.051.1
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia(Tele2), Tajikistan, Turks & Caicos Islands, Ukraine(MTS)2.12.12.251.952.12.32.052.1
 آمریکا , کاناداو مکزیک
USA (T-Mobile)0.40.40.550.250.40.60.350.4
Canada, Mexico0.40.40.550.250.40.60.350.4
  خاورمیانه
Bahrain, Iran, Israel, Jordan, Kuwait (KTC), Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates0.50.50.650.350.50.70.450.5
Iraq, Kuwait(Wataniya), Oman1.251.251.41.11.251.451.21.25
آفریفا
Benin, Egypt(Etisalat, Vodafone), Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia0.60.60.750.450.60.80.550.6
Algeria, Cape Verde, Congo, Congo Dem Rep, Gambia, Guinea, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Sierra Leone1.11.11.250.951.11.31.051.1
Ethiopia, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Tunisia2.852.8532.72.853.052.82.85
  آسیا و استرالیا
Australia (Optus), Hong Kong (China Mobile, SmartOne), India (Reliance)*, Indonesia (Axis), Malaysia (Maxis), New zealand (Vodafone), Singapore (Starhub), South Korea, Sri lanka (Dialog)0.60.60.750.450.60.80.550.6
China (Unicom), Thailand (AIS)0.60.60.750.450.60.80.550.6
Japan(NTT Docomo), Vietnam0.60.60.750.450.60.80.550.6
Cambodia, China(unicom), India, Indonesia, Japan(Softbank), Macau, Malaysia, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Tonga1.351.351.51.21.351.551.31.35
Abkhazia, Afghanistan, Bangladesh, China(China Mobile), Fiji, Maldives, Nepal, Taiwan, Thailand(DTAC,True Move)2.12.12.251.952.12.32.052.1
India, Japan(Softbank)3.63.63.753.453.63.83.553.6
جنوب آمریکا
Brazil (TIM)0.30.30.450.150.30.50.250.3
Bermuda (M3 Wireless), British Virgin Islands (CCT), Chile, Costa Rica, Guyana, Trinidad & Tobago0.30.30.450.150.30.50.250.3
Aruba, Barbados (Digicel), Bermuda(Digicel), Bonaire, Brazil(Claro, Vivo Brazil, Vivo MG), Curacao, Haiti, La Desirade, Les Saintes, Marie Galante, Mexico(Global Profile), St Kitts & Nevis (Digicel), St Lucia (Digicel), St Maarten, St Vincent & Grenadines (Digicel)1.351.351.51.21.351.551.31.35
Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados(C&W), British Virgin Islands(C&W, Digicel), Cayman Islands, Colombia, Cuba**, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Montserrat, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, St Barthelemy, St Kitts & Nevis(C&W), St Lucia(C&W), St Vincent & Grenadines(C&W), Uruguay2.12.12.251.952.12.32.052.1

 دریافت ارسال
  انگلستان
United Kingdomرایگان0.08
منطقه یورو
Austria, Belgium (Belgacom)*, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guyana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion Island, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Swedenرایگان0.08
Liechtensteinرایگان0.08
کشورهای اروپایی و منطقه CIS
Albania, Andorra, Armenia, Faeroe Islands, Georgia, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Russia (MTS, Vimpelcom, Baykalwestcom), Switzerland, Turkey, Ukraine (Astelit)رایگان0.59
Azerbaijan, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Greenland, San Marino, Serbia & Montenegro, Uzbekistanرایگان0.59
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia(Tele2), Tajikistan, Turks & Caicos Islands, Ukraine(MTS)رایگان0.59
آمریکا , کانادا و مکزیک
USA (T-Mobile)رایگان0.25
Canada, Mexicoرایگان0.25
خاورمیانه
Bahrain, Iran, Israel, Jordan, Kuwait (KTC), Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emiratesرایگان0.59
Iraq, Kuwait(Wataniya), Omanرایگان0.59
  آفریقا
Benin, Egypt(Etisalat, Vodafone), Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambiaرایگان0.59
Algeria, Cape Verde, Congo, Congo Dem Rep, Gambia, Guinea, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Sierra Leoneرایگان0.59
Ethiopia, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Tunisiaرایگان0.59
آسیا و استرالیا
Australia (Optus), Hong Kong (China Mobile, SmartOne), India (Reliance)*, Indonesia (Axis), Malaysia (Maxis), New zealand (Vodafone), Singapore (Starhub), South Korea, Sri lanka (Dialog)رایگان0.59
China (Unicom), Thailand (AIS)رایگان0.59
Japan(NTT Docomo), Vietnamرایگان0.59
Cambodia, China(unicom), India, Indonesia, Japan(Softbank), Macau, Malaysia, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Tongaرایگان0.59
Abkhazia, Afghanistan, Bangladesh, China(China Mobile), Fiji, Maldives, Nepal, Taiwan, Thailand(DTAC,True Move)رایگان0.59
India, Japan(Softbank)رایگان0.59
جنوب آمریکا
Brazil (TIM)رایگان0.38
Bermuda (M3 Wireless), British Virgin Islands (CCT), Chile, Costa Rica, Guyana, Trinidad & Tobagoرایگان0.59
Aruba, Barbados (Digicel), Bermuda(Digicel), Bonaire, Brazil(Claro, Vivo Brazil, Vivo MG), Curacao, Haiti, La Desirade, Les Saintes, Marie Galante, Mexico(Global Profile), St Kitts & Nevis (Digicel), St Lucia (Digicel), St Maarten, St Vincent & Grenadines (Digicel)رایگان0.59
Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados(C&W), British Virgin Islands(C&W, Digicel), Cayman Islands, Colombia, Cuba**, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Montserrat, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, St Barthelemy, St Kitts & Nevis(C&W), St Lucia(C&W), St Vincent & Grenadines(C&W), Uruguayرایگان0.59

 دریافت هر 100 کیلوبایت
  انگلستان
United Kingdom0.02
منطقه یورو
Austria, Belgium (Belgacom)*, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guyana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion Island, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden0.03
Liechtenstein0.03
کشورهای اروپایی و منطقه CIS
Albania, Andorra, Armenia, Faeroe Islands, Georgia, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Russia (MTS, Vimpelcom, Baykalwestcom), Switzerland, Turkey, Ukraine (Astelit)1.2
Azerbaijan, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Greenland, San Marino, Serbia & Montenegro, Uzbekistan1.2
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia(Tele2), Tajikistan, Turks & Caicos Islands, Ukraine(MTS)1.2
آمریکا , کانادا و مکزیک
USA (T-Mobile)0.05
Canada, Mexico0.15
خاورمیانه
Bahrain, Iran, Israel, Jordan, Kuwait (KTC), Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates1.5
Iraq, Kuwait(Wataniya), Oman1.5
  آفریقا
Benin, Egypt(Etisalat, Vodafone), Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia1.5
Algeria, Cape Verde, Congo, Congo Dem Rep, Gambia, Guinea, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Sierra Leone1.5
Ethiopia, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Tunisia1.5
آسیا و استرالیا
Australia (Optus), Hong Kong (China Mobile, SmartOne), India (Reliance)*, Indonesia (Axis), Malaysia (Maxis), New zealand (Vodafone), Singapore (Starhub), South Korea, Sri lanka (Dialog)0.1
China (Unicom), Thailand (AIS)0.25
Japan(NTT Docomo), Vietnam1.5
Cambodia, China(unicom), India, Indonesia, Japan(Softbank), Macau, Malaysia, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Tonga1.5
Abkhazia, Afghanistan, Bangladesh, China(China Mobile), Fiji, Maldives, Nepal, Taiwan, Thailand(DTAC,True Move)1.5
India, Japan(Softbank)1.5
جنوی آمریکا
Brazil (TIM)0.9
Bermuda (M3 Wireless), British Virgin Islands (CCT), Chile, Costa Rica, Guyana, Trinidad & Tobago1.5
Aruba, Barbados (Digicel), Bermuda(Digicel), Bonaire, Brazil(Claro, Vivo Brazil, Vivo MG), Curacao, Haiti, La Desirade, Les Saintes, Marie Galante, Mexico(Global Profile), St Kitts & Nevis (Digicel), St Lucia (Digicel), St Maarten, St Vincent & Grenadines (Digicel)1.5
Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados(C&W), British Virgin Islands(C&W, Digicel), Cayman Islands, Colombia, Cuba**, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Montserrat, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, St Barthelemy, St Kitts & Nevis(C&W), St Lucia(C&W), St Vincent & Grenadines(C&W), Uruguay1.5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آفلاین

در حال حاضر قادر به پاسخگویی آنلاین نیستیم ! پیامتان را ارسال کند تا در اسرع وقت پا شما تماس بگیریم

خوشحال میشیم کمکتان کنیم

ورود به گفتگو